+420 603 960 594 info@vibrodesk.cz

Vibrační kruhové zásobníky

➡️ Vibrační kruhové zásobníky jsou zařízení zajišťující přesné podávání a orientaci jednotlivých dopravovaných dílů do jednotné polohy nebo přesné dávkování drobných dílů či materiálu. Vybavení elektromagnetickým pohonem umožňuje jak plynulou regulaci dopravy dílů či materiálu v celém pracovním rozsahu, tak i okamžité zastavení či spuštění. Regulaci lze zajistit samostatným regulátorem různých typů a provedení, řízením čidly nebo z vyššího řídícího systému.

➡️ Vibrační zásobník sestává z nádoby s válcovým, kuželovým nebo stupňovitým tvarem, která je pomocí centrálního šroubu připevněna k pohonu, toto šroubové upnutí umožňuje natáčení nádoby o 360° oproti pohonu.

➡️ Pohon vibračního zásobníku je tvořen dvěma deskami, základovou a nosnou, soustavou pružných elementů a elektromagnetickým budičem. Celá soustava je pružně uložena a rezonančně naladěna.

➡️ Nádoby a pohony se vyrábějí v provedení pravém nebo levém (označení dle směru posunu dílů v násypce).

➡️ Pravé provedení – doprava dílů po směru hodinových ručiček.

© Moje firma online 2023